מטה בטיחות בדרכים של המועצה אזורית מנשה, פועלת לצמצום מספר תאונות הדרכים ונפגעי חרדה. במסגרת פעילותינו, מופעלות תוכניות מגוונות למניעת וצמצום תאונות הדרכים במספר מישורים וביניהם: במסגרת החינוכית, ההסברתית, האכיפה ושיפור התשתיות.