בולק (בנימין) פגי ז"ל

31.1.1980 - 24.7.1975

בנימין פגי

בולק פגי, חבר קיבוץ גן שמואל, עלה לארץ מפולין ב- 1929 והיה בקבוצה שעברה מקיבוץ עין שמר לגן שמואל ב- 1933. בקיבוצו היה גזבר, מזכיר ולאחר שורת תפקידים נקרא לעבוד בהנהגה הראשית ובעליית הנוער. ב- 1946 יזם את הקמת המוסד החינוכי בגן שמואל וריכז אותו במשך שנים רבות. יצא לשליחות בצרפת מטעם השומר הצעיר והיה פעיל גם במרוקו. 

בתפקידו כראש המועצה האזורית קידם את הקמת התשתית לביוב בניית בריכות חמצון וניקוז הנחלים, קידם את שיתוף הפעולה עם משמר הגבול והקים את האנדרטה של משמר הגבול ליד צומת עירון. את יער עירון טיפח כמקום נופש פעיל לכל המשפחה. בולק קידם את מפעלי התרבות במועצה. במרכז חיי התרבות עמד בית העם בקיבוצו שזכה לשיפוץ והחל שיתוף פעולה תרבותי בין המועצה האזורית וגן שמואל.

כאשר תוכננה תחנת הכוח בחדרה, הוביל בולק את המאבק הראשון להחדרת החשיבות שיש לאיכות הסביבה. עם תום כהונתו המשיך לתרום לאזור בתוקף תפקידו כמי שהקים את איגוד ערים לאיכות הסביבה חדרה ועמד בראשו.