אז מה הייתם עושים עם 10,000 ש"ח ?

מלגות מעורבות חברתית של מועצה אזורית מנשה ומפעל הפיס בשיתוף פר״ח לשנת תשפ״ב יוצאות לדרך! 
בדקו אם אתם עומדים בקריטריונים והירשמו באתר המועצה >>  https://bit.ly/3kw2Spm 
*הפרסום מותנה באישור סופי של מפעל הפיס