החלו העבודות להסדרה בטיחותית של הכניסה והיציאה מהדרך הנופית בקציר. עלות - 600 אלף ש"ח.

 בקרוב גם יחלו שיפוצים נרחבים בבית הספר קציר - בעלות של  600 אלף ש"ח.


עבודות אלו מתווספות לחנוכת אולם הספורט החדש ביישוב וכן חנוכת בית הכנסת החדש בית לולה המשופץ. סך עלות העבודות הללו כ- 10 מיליון ש"ח.