סורגות לקהילה


בשבועות האחרונים פועל במועצה פרויקט סורגות קהילה, בו ניפגשות  נשים וסורגות יחד עבור אוכלוסיות מיוחדות.

אתמול קיבלו ניצולי שואה משער מנשה,  בהתרגשות ואהבה רבה   15 כובעי צמר ציבעוניים ויפים.

המשלוח המדהים הוא פרי יצירתן ואהבתן נשים נפלאות שניפגשות לסרוג יחד מדי שבוע בקבוצת  "סורגות באהבה גן השומרון".

לטובת המשך הפרויקט- נישמח לתרומות של שאריות צמר . אילנה 054-5225570