מנכ"לית משרד החקלאות נעמה קאופמן - פס ביקרה במועצה.

ראש המועצה אילן שדה וצוותו הציגו את הפעילות החקלאית במועצה שהינה מועצה ירוקה וחקלאית, כ-% 85 משטחה הינם שטחים ירוקים ולחקלאות.


שדה ציין כי המועצה רואה בחקלאות מרכיב מרכזי וחיוני במדיניות השמירה על השטחים הפתוחים והאופי הכפרי והחקלאי של המועצה. עוד ציין כי הוועדה החקלאית של המועצה מסייעת בידי החקלאים באמצעות העשרה, פיתוח, התחדשות, ייעול וקידום החקלאות ובעידוד חקלאות בת קיימא וזאת על מנת לשמור על קרקעות ומשאבים לדורות הבאים וכן להעצים את אפשרויות הפרנסה והתעסוקה בתחום.

במהלך הביקור התקיים דיון בו הושם דגש על המאבק כנגד שדה תעופה במזרח חדרה אותו מובילה המועצה בשיתוף הרשויות השכנות. בנוסף דנו הנוכחים בהעצמת חקלאות בת קיימא, פיתוח עוגנים ותשתיות תיירות במרחב הכפרי במועצה,

סוגית הפל"ח במושבים, המאבק בפשיעה חקלאית וכן קידום תחום האגרו סולאר במועצה.

בהמשך סיירה המנכ"לית

במט"ש עירון שם הוצג פניה מפעל המים המרשים והמתקדם של החברה הכלכלית למנשה במסגרתו הוקמו ארבעה מט"שים, מאגרי מים וצנרות הולכה המספקים 12 מיליון קוב מי קולחין בשנה - להשקייה לחקלאות במועצה ובאזור. מפעל המים הוביל להחייאת ולפיתוח עצום של החקלאות במועצה.

בהמשך סיירו בחווה החקלאית ״החממה האקולוגית בעין שמר״, המהווה מרכז מחקר ופיתוח חינוכי-חקלאי-סביבתי.

תלמידי החממה הציגו פרויקט בתחום עדשת המים, שזכה במקום הראשון בתחרות של האו״ם ומיזם שהם מובילים בתחום של גידול צמחים לצל.

בנוסף הוצגו רובוט חקלאי אותו פיתחו התלמידים, מחקרים בהפחתת דישון, שימוש במים מליחים ועוד.

לאחר מכן התקיים שיח עם חקלאים תושבי המועצה בו העלו החקלאים נושאים רלבנטיים לקידום מלאכתם החשובה והערכית.

ראש המועצה אילן שדה אמר בסיום:" יש לקדם ולפתח את המחקר בחקלאות שהוא המפתח להתפתחות ולקדמה וזאת במקביל לתמיכה בחקלאים על עבודתם הברוכה והחשובה".

מנכ"לית המשרד נעמה קאופמן - פס אמרה בסיום הביקור:" אני מודה לראש המועצה אילן שדה על הדיון בסוגיות הנוגעות לחקלאות ישראל ולקידומן, על השיח פתוח על החקלאות המקומית ועל המפגש הבלתי אמצעי עם החקלאים.

אני מודה לראש המועצה גם על הבעת התמיכה ברפורמה בחקלאות שאנו מקדמים בהובלת שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר. אני מאמינה שהיא תביא בשורה משמעותית לחקלאים ולצרכנים כאחד, ותצעיד את החקלאות הישראלית למציאות של המאה ה-21. משרד החקלאות הוא הבית של החקלאים ושל החקלאות הישראלית."