320 מחשבים ניידים ומיליון ש"ח להצטיידות דיגיטלית בבתי הספר


המחשבים חולקו לתלמידים בבתי הספר של המועצה על מנת להעצים ולתגבר את הלמידה מרחוק בקרב תלמידי המועצה. סה״כ חולקו עד היום במועצה 320 מחשבים לתלמידים על מנת שלכל תלמיד ותלמידה במועצה תהיה הזדמנות שווה. מלבד המחשבים קיבלו בתי הספר תקציב בסך כמיליון ש"ח למערכות תקשוב הכוללות מחשבים, מקרנים, תוכנות לימוד ועוד...
התקציבים ותרומת המחשבים הינם - % 70 במימון משרד החינוך ו- % 30 במימון המועצה.ה