כולנו יחד בכל מצב 2

כולנו. יחד. בכל מצב
המועצה הזאורית מנשה