הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך
(חובה) שדה חובה