פרטי יצירת קשר

ענבל רמניק
מנהלת נתיבי מנשה

נרמין ג'רה
מנהלת נתיבי מנשה בכפרים

נתיבים להורות הוא מרכז טיפולי לנער/ה ומשפחתם כאשר הטיפול נעשה בהרכבים הנכונים לכל משפחה עם מטפלים רגשיים ועובדת סוציאלית שמנהלת את המרכז.