פרטי יצירת קשר

המועצה האזורית מנשה נערכת בכל עת לשעת חירום. במסגרת זו אנו מבצעים תרגילים, רוכשים ציוד מתאים, כותבים ומרעננים נהלים ומקיימים סדנאות רבות בקרב עובדי המועצה ובעלי תפקידים בשעת חירום בישובים.

ראש המועצה אילן שדה רואה חשיבות רבה להערכות זו, על אף שכולנו מייחלים ששעת חירום כזו לא תגיע.

האחראי על תחום המל"ח הוא קב"ט המועצה מנחם גרינברג. בנוסף לכך מסייע לו בהתנדבות סגן ניצב (בדימוס) לוי סואן.

אתר האינטרנט של המועצה יהפוך בשעת חירום לאתר מידע בו יפורטו הוראות לתושבים ומידע מפורט על ההתרחשויות.

מועצה בחירום

הנחיות למקרה של רעידת אדמה:

בעברית | ערבית | ברוסית