mns53365_Course_gender.pdf

פרטי יצירת קשר

גלוריה רוט
יועצת לקידום מעמד האישה וממונה על מניעת הטרדה מינית

היחידה לקידום מעמד האישה הוקמה כפורום נשים באוקטובר 1995 במטרה לקדם את אוכלוסיית הנשים המתגוררות ביישובי המועצה בתחומים שונים. היחידה מקיימת דיאלוג עם ארגונים נוספים המטפלים בנושאי קידום נשים, על מנת להוביל ולחולל שינוי.

חזון

היחידה לקידום מעמד האישה, אשר מנוהלת על ידי יועצת ראש הרשות לנושא זה, פועלת תוך התכווננות להעצמה נשית, למיצוי היכולת של תושבות המועצה ולשם יצירת תרבות המקדמת שותפות בכל תחומי החיים ושוויון הזדמנויות בתעסוקה.

לשם יצירת תרבות זו מקיימת היחידה סדנאות, אירועים, ימי עיון, הרצאות, חוגים ומפעילה גופים התנדבותיים להם שותפות נשים רבות מקרב קהילת נשות מנשה, התורמות מזמנן ומיכולותיהן למען תושבות הקהילה.

היחידה  הוקמה כפורום נשים באוקטובר 1995 במטרה לקדם את אוכלוסיית הנשים המתגוררות ביישובי המועצה בתחומים שונים. היחידה מקיימת דיאלוג עם ארגונים נוספים המטפלים בנושאי קידום נשים, על מנת להוביל ולחולל שינוי.

 

 

פעילויות ומיזמים התנדבותיים

בין שלל הפעילויות ביחידה לקידום מעמד האישה, בולטים מספר מיזמים מובילים:

  • אם לאם בקהילה – עיקרו של מיזם זה הינו ליווי אימהות לאחר לידה, במשך שנת חייו הראשונה של התינוק.
  • ממונות למניעת הטרדה מינית בקהילה – במסגרתו עוברות הממונות הכשרה בתחום, ליווי והדרכה. ממונות אלו מובילות מהלכים בישובים להטמעת תרבות למניעת הטרדה מינית ואלימות מינית לסוגיה השונים ובמידת הצורך מהוות חוליה מקשרת בין הגופים המקצועיים למבקשי העזרה.
  • בואו נדבר – סדרת מפגשים והרצאות שנתית בה מרצות בעלות מקצוע שונות מתוך הקהילה בתחומים מגוונים ומעשירות את עולמן הפנימי והיישומי של חברותיהן תושבות המועצה.

פעילויות מניעה

היחידה, כגוף האמון על מניעת הטרדה מינית, מקיימת פעילויות הדרכה ותמיכה לממונות בישובים, על מנת לסייע ולהעניק מענה בעת הצורך. כמעט בכל ישוב מיישובי המועצה ישנה לפחות ממונה אחת בתחום זה וכאשר עולה הצורך, מומלץ לפנות לממונה בישוב כדי שזו תסייע ביצירת קשר עם הגורמים הטיפוליים.

 

קשר בין מגזרי ושווה זכויות

היחידה מתעתדת לשמר את פורום הנשים הערביות, להקים פורום לנשים בו ישבו נציגות מכל ישוב במועצה ולפעול בשיתוף גבעת חביבה במיזמים של שותפות בין נשים יהודיות וערביות.

היחידה מקיימת אירועים שנתיים לרגל יום האישה הבינלאומי, במקביל לאירועים לרגל יום האם במגזר הערבי, החלים מדי שנה בחודש מארס.

היחידה תומכת בפעילויות המקדמות לימודי מגדר ושוויון הזדמנויות בבתי הספר ובגני הילדים ובישובים עצמם, לשם הטמעת תרבות למניעת הטרדה מינית ולשם שותפות ושוויון.

בנוסף, מקיימת היחידה פעילויות תרבותיות שונות לאורך השנה – עם דגשים על הצורך העולה בכל קהילה וקהילה ומובילה מהלכים להגדרת חזון היחידה, יעדי היחידה ודרך פעולתה.

שעות קבלת קהל

בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 16:00

כתובת המחלקה: בנין מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר 3780900