ארבעה בתי ספר נוספים במועצה האזורית מנשה הוסמכו כבתי ספר ירוקים בטקס שנערך באולם קריגר בחיפה. בתי הספר הם: מייסר, קציר, נטעים ופסגת אמיר. בכך עומד מספר בתי הספר הירוקים וירוקים מתמיד במועצה על עשרה. בנוסף לכך 12 גני ילדים ירוקים וגן נוסף בתהליך הסמכה. בשנה הבאה יתווספו עוד חמישה גני ילדים לתהליך. מנהלת מחלקת איכות הסביבה במועצה נועה סגל פירטה כי בכדי לקבל בהסמכה כבית ספר או גן ילדים ירוק נדרשים המוסדות לעמוד בשלושה קריטריונים: יישום תכניות לימוד סביבתיות, צמצום משאבים וקיום פרויקטים בקהילה. ראש המועצה אילן שדה: אני מברך את בתי הספר על ההסמכה כבתי ספר ירוקים וירוקים מתמיד. הסמכת בתי הספר הינה חלק מההשקעה הרבה והמשמעותית שלנו באיכות הסביבה במסגרת החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, פעילויות בקהילה, ומיזמים משמעותיים ברמה הארצית כדוגמת: פרויקט השבת המים והחקלאות שאנו מיישמים ללא הרף במועצה ".