ראש המועצה אילן שדה נועד עם סגן שר האוצר יצחק כהן בכדי לקדם את יישום הפתרון למפגע המפחמות בהתאם להמלצת הועדה הבין המשרדית שהקימה ממשלת ישראל לנושא. שדה הציג בפני סגן השר את הסעיפים הנחוצים לתקצוב על ידי האוצר בכדי להוציא לפועל את המלצות הועדה ובכלל זה מינוי פקחים ומימון המנגנון לריסוק הגזם. סגן השר זימן במהלך הפגישה את נציג האוצר בוועדה הבין משרדית והנחה אותו לפעול לקידום פתרון המפגע.  
    סגן השר ציין כי בכוונתו לעקוב באופן אישי אחר הדברים. שדה הדגיש כי בכוונת המועצה להמשיך במאבק כנגד המפגע מבלי להרפות עד להסדרת הטיפול במפגע, "אנו נמשיך לפעול להפסקת מפגע המפחמות. לא ייתכן שתושבי המועצה והאזור יסבלו מהמפגע אשר פוגע קשות בבריאותם ובאיכות חייהם", אמר שדה.