תפקידי המחלקה:

  א. ריכוז, ניהול ורישום הפעולות הכספיות של מערכת הנהלת החשבונות באגפי ובמחלקות המועצה, בעמותת ראם  ובעמותת רותם. תפקיד זה כולל:
  רישום חשבונות והתחשבנויות עם ישובי המועצה והוועדים המקומיים.
  רישום דוחות משרדי הממשלה - תקבולים ותשלומים (משרד החינוך, הרווחה וכו').
  קליטת תקציבי המועצה השוטפים ותקציבי התב"רים (תקציבים בלתי רגילים/פרויקטים) ומעקב ביצוע.
  תשלום משכורות לעובדי המועצה, עובדי העמותות והחברה הכלכלית.

  ב. קיום מערך בקרה על הפעולות הכספיות, כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים -  בשיתוף עם הגזבר.

  ג. ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם, ניתוח יתרות הספקים ודוחות למס הכנסה ומע"מ.

  ד. הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים למועצה ולגופים הנלווים והעברתם למשרד הפנים.