סיוע לאוכלוסיות הזכאיות להבטחת ביטחון תזונתי

  על רקע משבר הקורונה, משרד הפנים בשיתוף הרשות המקומית, פועל למתן סיוע לאוכלוסיות הזכאיות להבטחת ביטחון תזונתי.

  הזכאים לקבלת תווי מזון:
  משפחה המקבלת הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה בשיעור – 70% ומעלה, לשנים 2020-2021 – אין צורך בהגשת בקשה נוספת.
  אזרחים ותיקים המקבלים מביטוח לאומי את אחת מהקצבאות הבאות: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה, ובנוסף, מקבלים גם גמלת הבטחת הכנסה הזכאיים ל 100% הנחה בארנונה לשנים 2020-2021. אין צורך בהגשת בקשה נוספת.

  סכום תווי המזון:
  הזכאי ובן/בת זוגו - 300 ₪ לנפש.
  כל נפש נוספת במשק הבית - 225 ₪.
  הסכום המירבי למשק הבית - 2400 ש"ח לכל פעימה.

  פרטים על חלוקת תווי המזון:
  חלוקת פעימה ראשונה – החל מתאריך 28/01/2021 ועד לתאריך 18/02/21.
  חלוקת פעימה שניה – החל מתאריך 25/02/2021 ועד לתאריך 18/03/21.
  חלוקת פעימה שלישית – החל מתאריך 4/3/2021 ועד לתאריך 25/03/21.
  חלוקת פעימת "השלמות ותיקונים" – בהתאם להנחיות משרד הפנים.

  אופן חלוקת תווי המזון:
  התווים יגיעו ישירות לזכאים על ידי זכיין משרד הפנים, שופרסל ובאחריותו בלבד.
  החלוקה תבוצע באמצעות שליח לבית הזכאי, לפי כתובת המגורים המעודכנת במחלקת הארנונה.
  שימו לב: הכרטיס נטען אוטומטית בכל פעימה מחדש.

  זכאות להגשת בקשה חריגה לקבלת תווי מזון:
  תושב הרשום במרשם האוכלוסין במועצה, אך אינו רשום כמקבל הנחה בארנונה, ואשר יעמוד במבחן הכנסה בשיעור 70% ומעלה לצורך תווי מזון בלבד לפי הטופס המצורף בקישור זה.

  לצורך החלוקה ידרש תיאום טלפוני מול הזכאי לקבלת התלושים ולכן יש חשיבות למסירת מספרי טלפון נייד של הזכאי (בטופס המצורף).
  התווים יחולקו רק לזכאי באופן ישיר מול הצגת תעודה מזהה.


  תשומת הלב, אין בזכאות לקבלת תווי מזון כדי לחייב את הרשות המקומית לעניין מתן הנחה בארנונה.
  תושב אשר אינו רשום במרשם האוכלוסין כתושב המועצה ועומד בקריטריונים של מבחן הכנסה, רשאי לפנות למשרד הפנים, על מנת להיכלל במיזם זה. אופן הגשת הבקשה יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

  המועד להגשת בקשה חריגה לקבלת תווי מזון:
  במסגרת פעימה א' – לא ניתן להגיש בקשות

  במסגרת פעימה ב' – מועד תחילת הגשה - יום חמישי 04 בפברואר 2021
  מועד סיום הגשה - יום חמישי 11 בפברואר 2021

  במסגרת פעימה ג' – מועד תחילת הגשה - יום חמישי 11 בפברואר 2021
  מועד סיום הגשה - יום חמישי 18 בפברואר 2021

  במסגרת פעימת "השלמות ותיקונים" –
  מועד תחילת הגשה - יום חמישי 22 באפריל 2021

  מועד סיום הגשה - יום חמישי 29 באפריל 2021

  הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת תווי מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.

  לפרטים ושאלות ניתן לפנות למחלקת הגבייה, ימים א-ה בין השעות 08:30-15:00, בטלפון: 04-6177324-325-650