מרכז הצעירים במנשה רואה את הצעירים החיים במועצה כמנוע צמיחה אדיר להתפתחותה החברתית והכלכלית. זאת לצד השאיפה לתת לאוכלוסייה מגוונת זו מענה לצרכים ברמה האישית, הבין אישית, הקהילתית. מתוך כך, הצעירים יהיו שותפים לדרך כמו גם לקוחות צורכי שירותים. המרכז ישאף למימוש הפוטנציאל של אוכלוסיית הצעירים במנשה, בגישה קהילתית ורב- תרבותית. בנוסף, המרכז יעודד יוזמה ופיתוח של מעורבות חברתית בקרב צעירים ברמת הישוב או המועצה. כל אלו יובילו צעירים וצעירות לבחור במנשה כמקום לראות בו בית ועתיד.