נבקש להסב את תשומת ליבכם לטעות הדפסה בחוברת הירוקה המיועדת למתמודדים למליאת המועצה (מועמדים לבחירות למועצה).
    בסעיף 6 – חתימות מגישי הרשימה (תומכים) בעמודים 9-13 נפלה טעות ובעמודה האחרונה בטבלה כתוב מען במקום שצריך היה להיות כתוב חתימה.
    מעמוד 14 (מספר סידורי 101) ואילך - העניין סודר. אנא החתימו את התומכים בעמודה זו ואין צורך לציין מען.