פסולת אלקטרונית

    מועצה אזורית מנשה שותפה לשינוי חברתי- סביבתי!
    המועצה חתמה על הסכם למימוש חוק פסולת אלקטורנית עם תאגיד המחזור אקומיוניטי. הפסולת האלקטרונית הנאספת מהיישובים מועברת על ידי התאגיד למפעל המעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים העוסקים בפירוק הפסולת. פסולת אלקטרונית שאינה מועברת למחזור גורמת לזיהום מים וקרקע שכן היא מכילה מתכות כבדות רעילות.

    למידע על מחזור פסולת אלקרונית במנשה לחצו כאן