פארק התעשייה במנשה: הושלם תכנון פארק התעשייה עירון

    המועצה השלימה את תכנון פארק התעשייה עירון, לאחר אישור כל הגורמים ובכלל זה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה. השבוע חתמו ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה ואדר' לאה פרי מהנדסת הוועדה לתכנון ובנייה מנשה אלונה על התוכניות והללו נשלחו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה להפקדה, לפני אישור סופי של התוכניות.
    פארק התעשייה "עירון", המשותף לשש רשויות מקומיות יהודיות וערביות באזור השרון הצפוני וואדי ערה. הפארק מוקם ביוזמת ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה. בבסיס הקמת הפארק עומד שיתוף פעולה יהודי – ערבי ייחודי, כך, שותפות להקמתו רשויות יהודיות - מועצה אזורית מנשה ומועצה מקומית חריש, לצד רשויות ערביות שלאורך ואדי ערה – עיריית אום אל פחם, מועצה מקומית כפר קרע, מועצה מקומית בסמ"ה ומועצה מקומית ערערה. מדובר באזור שבעבר אירעו בו אירועים על רקע לאומני, ובשנים האחרונות פועלת המנהיגות המקומית באזור בראשות ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה למען קידום היחסים בין האוכלוסייה הערבית והיהודית. תכנון הפארק נעשה על ידי האדריכל ערן מבל. אדר' לאה פרי מהנדסת הוועדה לתכנון ובנייה מנשה אלונה ציינה כי השטח שנבחר – בשטח המועצה האזורית מנשה בין המרכז האזורי מנשה לצומת ברקאי, ממוקם בצמוד למערכת תחבורה ראשית במדינה: מחלף עירון בכביש 6, כביש 2, כביש 65 ורכבת ישראל.יש לציין כי המיקום של הפארק נבחר בהתאם לתוכנית אב לפיתוח ואדי ערה. השטח הכולל של הפארק הינו 1085 דונם, כאשר השטח המיועד לבינוי שטחי תעשייה ומסחר הינו 628 אלף מ"ר ועוד כ-15 אלף מ"ר המיועדים למבני ציבור. על אף שהפארק נמצא בשטחה של המועצה האזורית מנשה, הארנונה תחולק בין הרשויות על פי גודל כל רשות זאת לעומת פארקי תעשייה משותפים אחרים בהם הרשות המקומית לה שייכים השטחים נהנית מכ- 50 אחוז מהכנסות בגין ארנונה. אזור התעשייה תוכנן תוך שמירה על השטחים הפתוחים והשטח המיועד אף הוקטן לצורך הסטת תוואי נחל עירון, ושמירת מסדרון אקולוגי למעבר בעלי חיים. ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה ציין," יזמנו את הקמת הפארק האזורי בכדי לספק מקורות פרנסה רבים לתושבי המועצה והאזור-יהודים וערבים, להגדיל את הכנסות הרשויות השותפות מארנונה ובכך להמשיך את תנופת השגשוג במועצה ובאזור שלנו".
    בתמונה: ראש המועצה אילן שדה חותם על התוכנית להקמת הפארק.