דנציגר במועצה

    מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר וצוות המשרד קיימו השבוע פגישת עבודה במועצה בנושא מפגע המפחמות. דנצינגר סקר את הפעילות הרבה של המשרד, המינהל האזרחי, משרד החקלאות ויו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ח"כ דודי אמסלם בנושא ובכלל זה: פעילות לסילוק המפחמות והגזם, מינוי פקחים למניעת העברת גזם, קביעת תקנות כנגד חקלאים שמעבירים גזם, והקמת מתקנים לריסוקו. דנציגר ציין כי למרות העבודה הרבה שבוצעה, המפגע עדיין לא הסתיים והמשרד פועל בכל החזיתות כדי למגר את תופעת המפחמות. צוות המועצה הודה לדנציגר על פעילותו הרבה. ראש המועצה אילן שדה אשר מוביל את המאבק במפגע המפחמות ציין," לדנציגר זכויות רבות בטיפול במפגע. הוא עובד ציבור מהזן האיכותי ביותר ואנו מודים לו על פעילותו למעננו. קיימת עוד עבודה במניעת העברת הגזם לרשות וממנה וטיפול שוטף במפחמות בשטחי הרשות. אנו נוסיף לעקוב ולפעול עד להשלמת המשימה ולמיגור סופי של הטרור האקולוגי של המפחמות".