המשרד להגנת הסביבה בביקור

    מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנצינגר סייר השבוע במתקן לטיפול בשפכים עירון, שהקימה ומתפעלת המועצה . הסיור נועד לבחון הקמת מתקן לטיפול בגזם במקום, במסגרת הפתרון הכולל למפגע המפחמות וכן בחינת שיתופי פעולה נוספים לטיפול בפסולת חקלאית.במהלך הסיור הציג ראש המועצה אילן שדה בפני דנצינגר וצוותו את האפשרויות לטיפול בגזם במתקן לטיפול שפכים. כזכור, במסגרת המאבק במפגע המפחמות אותו מוביל בהצלחה שדה, נאסר על העברת גזם לשטחי הרשות הפלסטינית, נחקקו תקנות להטלת קנסות על מבריחי גזם לרשות , ופורקו עשרות מפחמות שפעלו בשטחי הרשות. כעת בוחנים​ ​במשרד להגנת הסביבה את אופן הטיפול בגזם אותו מפנים החקלאים, בכדי להשמישו לאנרגיה ירוקה וקומופסט.