עשרות תושבים השתתפו באירוע שיתוף הציבור להצגת התכנית לשביל אופניים ביער מענית- נרבתא של קק"ל והמועצה האזורית מנשה. האירוע התקיים בכדי לשמוע את דעותיהם של התושבים על תוואי ואופי השביל טרם סלילתו, וזאת בכדי להתאים את השביל לבקשות התושבים ככל הניתן. מנהלת מחלקת איכות הסביבה נעה סגל פירטה כי שביל זה הינו אחד מבין רבים שמתוכננים להיסלל ברחבי המועצה בשנים הקרובות במסגרת תכנית האב לשבילי אופניים של המועצה. עד כה נסללו שני שבילים: הראשון לאורך נחלי חביבה וחדרה והשני השביל שכנים ממנשה לבאקה אל גרביה. במסגרת התכנית יפותחו שבילים לאורך צירי הנחלים הראשיים שזורמים במועצה וכן שבילים בין ישובים במועצה ובין הישובים למרכז האזורי מנשה. כמו כן יפותחו שבילים לאתרי טבע ומורשת במרחב הכפרי של המועצה המהווים מרכיב נופי ותיירותי אטרקטיביים לקהל רוכבי האופניים. בסמוך לשבילים יוקמו פינות מנוחה ויותקן שילוט. התכנית כולה גובשה בשיתוף משרד החקלאות ,רשות הניקוז וקק"ל ונכתבה בשיתוף התושבים כחלק מעקרון השיתוף והשקיפות בו דוגלת המועצה.
    ראש המועצה אילן שדה, "התכנית הינה נדבך נוסף בפעילות הרבה שיוזמת המועצה בתחום איכות הסביבה. שבילי האופניים מעודדים פעילות גופנית בחיק הטבע, הפחתת השימוש ברכב וחיזוק הקשרים החברתיים".