עוצרים את מפגע המפחמות - מפגש עם נציגי משרדי הממשלה - יום שלישי 17/05 בשעה 19:00 במצפה אילן
    בעקבות פעילות המועצה ומטה המאבק יתקיים מחר בשעה 19:00 מפגש משמעותי וחשוב עם מנכ"ל משרד איכות הסביבה, סמנכ"ל משרד החקלאות, בכירים במשרד האוצר, ראשי הרשויות ונציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה, וזאת בכדי ליישם באופן מיידי את המלצות הועדה הבין משרדית למפגע המפחמות.
    נוכוחות התושבים חשובה !!!