ראש המועצה אילן שדה נפגש עם יו״ר הכנסת יולי אדלשטיין ופירט בפניו אודות המשך חומרת מפגע המפחמות. שדה הגיש לאדלשטיין את דו״ח הוועדה הבין משרדית שהוקמה לנושא וציין בפניו את הסעיפים מהם מסתייג האוצר והדגיש כי קיים צורך מיידי בתקצוב סעיפים אלה. יו״ר הכנסת התחייב בפניו לדבר עם שר האוצר בכדי שהאוצר יסיר את ההסתייגויות ויתקצב את כל נושא הסדרת מפגע המפחמות כפי שהמליצה הוועדה הבין משרדית שמונתה למציאת פתרון לנושא. שדה הדגיש כי בכוונת המועצה להמשיך במאבק כנגד המפגע מבלי להרפות עד להסדרת הטיפול במפגע, " אנו נמשיך לפעול להפסקת מפגע המפחמות. לא ייתכן שתושבי המועצה והאזור יסבלו מהמפגע אשר פוגע קשות בבריאותם ובאיכות חייהם", אמר שדה.