המועצה החלה בהקמת בית ספר יסודי נוסף במרכז האזורי מנשה. עלות הקמת המבנה כעשרה מיליון ₪. הקמת בית הספר תושלם עד הראשון בספטמבר והוא יאוכלס כבר בשנת הלימודים הקרובה. בית הספר יצטרף לארבעת בתי הספר היסודיים הקיימים כיום במרכז: בתי הספר הממלכתיים: רעות וניצני רעות, בית הספר הממלכתי דתי "נטעים" ומרכז קשתות לבעלי צרכים מיוחדים. בהקשר זה יש לציין כי בשנים האחרונות- בשל הנהירה הגדולה של תושבים, בהם בנים חוזרים רבים, הוקמו שלושה בתי ספר: רעות, קשתות ונטעים, חמישה עשר גני ילדים, עשרה מועדוני נוער ומבנה חדש למרכז לוותיקים –מלוא. סך כל ההשקעה בבינוי מוסדות חינוך במועצה האזורית מנשה בשנים האחרונות עומד על כמאה מיליון ₪. בית הספר היסודי שבנייתו החלה השבוע יכלול בשלב ראשון שנים עשר כיתות, מעבדות וחדרי מחשבים- כאשר בהמשך ייבנו שש כיתות נוספות. סך כל השטח הבנוי: כ-1,900 מטר. בית הספר ייבנה על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מבני חינוך ובהתאם לערכים הקיימות בהם דוגלת המועצה. בחצר האחורית של בית הספר יוקם מגרש ספורט אשר יישק למגרשי הספורט בבתי הספר היסודיים הנוספים שבמרכז האזורי מנשה, ובכך ייווצר רצף שיהווה מרכז ספורט , כולל אולם ספורט לבתי הספר ולתושבי המועצה. ראש המועצה אילן שדה," המועצה שלנו גדלה ומתפתחת. אנו משקיעים רבות בתכנון וביצוע בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בכדי שילדינו ילמדו בתנאים הטובים ביותר".