החקלאים נאבקים בכוונה לייקר את
    מחירי המים לחקלאות

    השבוע התקיים כנס חירום בנושא תיקון חוק המים, במפעלי גרנות שבמועצה האזורית מנשה. בכנס השתתפו ראשי משקים, מנהלי אגודות וחקלאים מהמועצות האזוריות חוף כרמל, עמק חפר ומנשה. הכנס הופק על ידי רכז הוועדה החקלאית מנשה אלי אסייג.
    בכנס נשאו דברים אילן שדה- ראש המועצה האזורית מנשה, עזרא סידרנסקי - מנכ"ל החברה הכלכלית מנשה המרכז את תחום המים בהתאחדות חקלאי ישראל, יועד לודר - מנהל אגודת המים חוף כרמל, ארז ויסמן - מנכ"ל ארגון עובדי המים ומתן רז - מהתאחדות חקלאי ישראל. בדבריהם תארו את התנהלות הדברים והשלב הנוכחי בו נמצא התיקון. לדבריהם, היזמה לתיקון "התבשלה" בשיח בין משרד האוצר לבין מקורות, כאשר העילה לתיקון היא הפחתת מחיר המים לצרכן הפרטי. אלא שבפועל ועל מנת לממן הוזלה זו נדרשים סקטורים אחרים ובעיקר הסקטור החקלאי לפצות על ההוזלה, בכך שתעריפי המים לסקטור זה יעלו באופן משמעותי. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה והיא אמורה להידון באחת מוועדות הכנסת. בכנס הוצגו המשמעויות של העברת התיקון לחוק המים על המגזר החקלאי: ראשית: ייקור המים באופן דרמטי לשימושים חקלאיים. שנית: חברת מקורות תהפוך למונופול על כלל המים השפירים כולל אלו המופקים באופן ישיר ע"י היישובים עצמם-מי בארות. בפועל תשלם מקורות למפיקים הפרטיים -יישובים בעלי בארות את עלות ההפקה ולאחר מכן תמכור להם את המים במחיר גבוה בהרבה. משמעות שלישית: היטלי ההפקה יושתו על כל מקורות המים, מים שפירים ומים מושבים. משמעות נוספת: הקמה של אמבטיה ארצית למיצוע מחיר המים - במקום שמקורות תתייעל על מנת להוזיל את מחיר המים שהיא מפיקה. משמעות נוספת היא הסכנה האורבת לפתח המפיקים הפרטיים ואגודות המים של הלאמה דה פקטו של מערכות הפקת המים שלהם. מהדיונים עולה כי ייקור המים יביא לקריסה של משקים רבים במגזר החקלאי - שגם כך נתון במשבר מתמשך. בכנס סוכם כי אגודות המים, התאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים יפעלו כגוף אחד על מנת לסכל את התיקון בהיבט של חקיקה ובהיבטים ציבוריים ומשפטיים. ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה," האזור שלנו בין חיפה- לתל אביב הוא האזור המסוכן ביותר לצמצום וייבוש החקלאות כתוצאה מכוונתן של ערים להשתלט על שטחים ירוקים ולהופכם לשלמת בטון ומלט. לצערנו מוסדות התכנון אינם רואים ראייה רחבה של הנושאים הסביבתיים והירוקים ואינם דואגים לחקלאות ולשמירה על ריאות ירוקות".