פרויקט השבת המים במנשה מהווה מקור לגאווה ומודל לחיקוי בקנה מידה ארצי. כ-80% ממי השפכים במועצה עוברים טיהור ומשמשים להשקיית גידולים חקלאיים.
    בנוסף להשפעתו המשמעותית של הפרויקט על החקלאות, הכלכלה והסביבה באזורנו, מזמן הפרויקט עיסוק חינוכי באתגר המים הישראלי, ויש בו כדי לחבר את התלמידים לסיפור של אזור מגוריהם, בו שזורים האדם והמים יחדיו.
    החל מתשע"ד מתקיימים סיורים לכיתות ג, ה ו- ח בנושא אדם ומים במנשה. במהלך הסיורים החווייתיים, התלמידים נחשפים למקורות מים במועצה (עין ארובות, נחל חביבה), למפעל השבת המים (כולל סיור במט"ש לתלמידי כיתות ח') ומתנסים בעצמם, בסדנא ייחודית בחממה האקולוגית, בפתרונות חדשניים לטיפול במים.

    גלריית תמונות