במועצה האזורית מנשה אנחנו מאמינים בקיימות כדרך חיים, כלומר מימוש ערכי הקיימות בכל מעגלי החיים: גני ילדים, בתי ספר, חינוך א-פורמאלי, ביישובים ובמחלקות המועצה. המועצה שמה דגש רב ומשקיעה משאבים רבים בתחום איכות הסביבה והקיימות.

  תחומי האחריות של מחלקת איכות הסביבה והקיימות:

  ריכוז כל הנעשה המחלקות השונות ובישובים בתחום איכות הסביבה.

  הובלת תוכנית האב לאיכות סביבה - תוכנית האב לאיכות סביבה הינה תוכנית שמנוהלת ע"י מרכז המועצות האזוריות והוועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה. מטרת התוכנית במועצה האזורית מנשה היא לאפשר למועצה לקיים ניהול סביבתי על כל רבדיו.

  פיתוח חינוך לקיימות: מיפוי ורישות צרכים בכל מוסדות החינוך, גיבוש תוכניות לימוד במערכת החינוך וסיוע לבתי הספר ולגנים, הקמת מערך השתלמויות להגברת המודעות הסביבתית בקהילת ישובי מנשה ועוד.

  ריכוז וועדת איכות סביבה של המועצה -בה חברים חברי המליאה ונציגי ישובים.

  ריכוז תחום איכות סביבה מול הישובים - הוקם פורום נציגים מובילים לקיימות ואיכות סביבה בו חברים נציגי איכות סביבה יישוביות. הפורום נפגש אחת לחודש, לשיתוף, תמיכה, למידה משותפת וקידום ועידוד פרויקטים בישובים.

  ריכוז תחום איכות סביבה בבניין המועצה - עבודה מול מנהלי המחלקות ליצירת שיתופי פעולה פוריים. קידום תהליכים ל "יירוק המועצה".

  ניהול תכנית קש"ת לקידום שותפויות תלת מגזריות - הציבורי, העסקי והשלישי (עמותות) סביב נושא של שיקום נחלי מנשה. הפרויקט עוסק בפיתוח סביבתי ושיקום של נחל חביבה כחלק משיקום נחל חדרה עד לים. הנחל וגדותיו שוקמו, שבילי הליכה ורכיבה על אופניים נסללו ונשתלה צמחייה רבה.