בבית הספר לומדים כ-450 תלמידים בכיתות א'-ח', משני יישובי המועצה: מייסר ואם אל קטף, ב-22 כיתות כולל 3 כיתות חינוך מיוחד.
  הצוות מונה 43 מורים, 2 מטפלות פרא רפואיות, 5 סייעות לחינוך המיוחד וכן יועצת חינוכית, 2 פסיכולוגים ומאבחנת דידקטית.

  במסגרת שיתוף הפעולה האזורי, פועלות בביה"ס תכניות משותפות עם "החממה האקולוגית בקיבוץ עין - שמר", בתחומים הבאים:
  איכות הסביבה
  חקר מקצועי בנושאים כגון: אקולוגיה, מים, צמחים, דגים, מיחזור.
  חקר בעלי חיים כגון: מכרסמים, עופות, דורסים, ועוד.
  בנוסף, מופעלת בבית הספר תכנית מצוינות בחינוך - של "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" ( 85 תלמידים מכתות ה' - ח').

  מטרות ויעדים חינוכיים, חברתיים ופדגוגיים המנחים את הצוות החינוכי:
  שיפור האקלים בבית הספר.
  העלאת שביעות רצון התלמידים מבית הספר מ 69% לפי המיצ"ב ל - 80%.
  טיפוח אקלים בית ספרי המעודד ומעריך ביטוי אישי ומקורי .
  העצמת תכונות אופי חיוביות בקרב התלמידים, ועיצוב תלמידים עצמאיים עם פוטנציאל ומוטיבציה גבוהים.
  הקניית ערכי אזרחות טובה וחינוך לעבודת צוות ולחיים בחברה מודרנית ודמוקרטית .
  עידוד מנהיגות בקרב התלמידים.
  הקניית כלים ומיומנויות בתחומי השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.
  שיפור הישגים לימודיים במתמטיקה בבית הספר וצמצום פערים הישגיים בקרב הלומדים.
  בניית תכנית לימודים רציפה מכתה א' עד כתה ח' אשר תוביל להשגת יעדים שנקבעו מראש.
  שיפור ההישגים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
  הקניית וטיפוח לימודי ידע לשוני.
  הכרת השפה העברית לתלמידים ורכישתה כשפה תקשורתית בדיבור ובכתב בתחומי חיים שונים ובנסיבות שונות.