כתובות וטלפונים מזכירויות הישובים:

  אום אלקטף
  טל: 04-6373617
  פקס: 04-6255629
  ד.נ מנשה 3785700

  אל עריאן
  טל: 04-6351631
  ת.ד. 138 דואר עין סהלה 3002700

  אלוני יצחק
  טל: 04-6189904
  פקס:04-6189922
  ד.נ מנשה 3781000

  ברקאי
  טל: 04-6387111
  פקס: 04-6387119
  ד.נ. מנשה 3786000

  גן השומרון
  טל: 04-6272248
  פקס: 04-6273814
  ד.נ. חפר 3882500

  גן שמואל
  טל: 04-6320011
  פקס: 04-6320999
  ד.נ חפר 3881000

  כפר גליקסון
  טל: 04-6307444
  פקס: 04-6307206
  ד.נ. מנשה 3781500

  כפר פינס
  טל: 04-6373847
  פקס: 04-6373844
  דואר כרכור 3792000

  להבות חביבה
  טל: 04-6368611
  פקס: 04-6369930
  ד.נ.חפר 3883500

  מאור
  טל: 04-6230040
  פקס: 04-6230039
  ד.נ חפר 3883000

  מגל
  טל: 04-6287111
  פקס: 04-6287810
  ד.נ. חפר 3884500

  מי עמי
  טל: 04-6352306
  פקס: 04-6352002
  ד.נ מנשה 3786500

  מייסר
  טל: 04-6282430
  פקס: 04-6282430
  ד.נ חפר 3881500

  מענית
  טל: 04-6375111
  פקס: 04-6375479
  ד.נ מנשה 3785500

  מצפה אילן
  טל: 04-6255049
  פקס: 04-6255433
  ד.נ.מנשה 3786300

  מצר
  טל: 04-6387711
  פקס: 04-6387815
  ד.נ חפר 3882000

  משמרות
  טל: 04-6374611
  פקס: 04-6374822
  ד.נ מנשה 3784000

  עין עירון
  טל: 04-6377232
  פקס: 04-6372635
  דואר כרכור 3791000

  עין שמר
  טל: 04-6374483
  פקס: 04-6376697
  ד.נ חפר 3881600

  קציר
  טל: 04-6370757
  פקס: 04-6370787
  ד.נ. מנשה 3786800

  רגבים
  טל: 04-6307711
  פקס: 04-6288040
  ד.נ מנשה 3782000

  שדה יצחק
  טל: 04-6306111
  פקס: 04-6365007
  ד.נ חפר 3884000

  שער מנשה
  טל: 04-6278719
  פקס: 04-6278880
  ד.נ. חפר 3780600

  תלמי אלעזר
  טל: 04-6377311
  פקס: 04-6371174
  ד.נ חפר 3881200