מרכזיה

  טלפון: 04-6177300
  פקס: 04-6177659

  דוא"ל: eti@menashe.co.il  מנכ"ל המועצה

  טלפון: 04-6177304  

  פקס:  6177659- 04
  דוא"ל: hagay@menashe.co.il
  לשכת ראש המועצה

  טלפון:  04-6177301 

  פקס: 04-6177399                          

  דוא"ל:  ronith@menashe.co.il


  גזברות המועצה

  טלפון:  04-6177303
  פקס: 04-6177659
  דוא"ל:dalit@menashe.co.il  מחלקת חינוך 

  טלפון: 04-6177331             

  פקס: 04-6177312 

  דוא"ל: ruth@menashe.co.il  קצין ביקור סדיר
  טלפון: 04-6177350 או 04-6187713

  שירות פסיכולוגי

  טלפון:  04-6177353
  פקס: 04-6177354
  דוא"ל: sivan@menashe.co.il


  מחלקת הנדסה/ועדה לתכנון  ובנייה

  טלפון: 04-6177307
  פקס: 04-6177398
  דוא"ל: michalv@menashe.co.il


  ספריה אזורית

  טלפון: 04-6177355  

  פקס: 04-6271158   

  דוא"ל: rachelm@menashe.co.il


  מחלקת תרבות

  טלפון: 04-6177310/311

  פקס: 04-6177366

  דוא"ל: tarbut@menashe.co.il


  רותם - מרכז קהילתי מנשה

  טלפון: 04-6177698/687

  פקס: 04-6177392

  דוא"ל: rotem@menashe.co.il


  אולפן למחול

  טלפון: 04-6177357/358  

  פקס: 04-6272419   

  דוא"ל: machol@menashe.co.il


  מחלקת נוער 

  טלפון: 04-6177333   

  פקס:  04-6177681  

  דוא"ל:  lizi@menashe.co.il


  רכזת מידע 

  טלפון :04-6177370    

  פקס: 04-6177399      

  דוא"ל: denisa@menashe.co.il


  המחלקה לשירותים חברתיים

  טלפון:04-6177360  או 04-6177639

  פקס: 04-6177395 

  דוא"ל: osnat@menashe.co.il


  מרכז לותיקים- מלוא

  טלפון: 04-6177352   

  פקס: 04-6273760  

  דו"אל: milo@menashe.co.il


  מחלקת בריאות

  טלפון:  04-6177609 

  פקס: 04-6177377  

  דוא"ל:  Gloria@menashe.co.il


  יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה

  טלפון: 04-6177609

  פקס: 04-6177377  

  דוא"ל: nashim@menashe.co.il


  רכזת קיימות ואיכות סביבה

  טלפון: 04-6177314
  פקס: 04-6177619
  דוא"ל: noas@menashe.co.il


  מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

  טלפון: 04-6177348  

  פקס:  04-6376343 

  דו"אל:  amnond@menashe.co.il 


  מחלקת תחבורה

  טלפון :04-6177348

  פקס: 04-6376343      

  דו"אל:  samirk@menashe.co.il


  קצין בטיחות בתעבורה

  טלפון: 04-6177373      

  פקס:  04-6376343           

  דו"אל: yosefl@menashe.co.il


  אחראי מחשוב

  טלפון: 04-6177720      

  דוא"ל: chaim@menashe.co.il


  מחלקת ביטחון

  טלפון: 04-6177330
  פקס: 04-6271627
  דו"אל:hagit@menashe.co.il


  מחלקת רישוי עסקים

  טלפון: 04-6177368  

  פקס: 04-6177627          

  דוא"ל: veredp@menashe.co.il


  החברה הכלכלית

  טלפון: 04-9112000

  פקס: 04-9112003  

  דוא"ל: ilana@menashe.co.il


  מחלקת גבייה

  טלפון: 04-6177324/5/6    

  פקס: 04-6177396  

  דוא"ל: estert@menashe.co.il
  מדור שכר

  טלפון: 04-6177749    

  דוא"ל: hana@menashe.co.il


  המועצה הדתית מנשה

  טלפון: 04-6377339    

  דוא"ל:office@datitkp.co.il
  בתי ספר
  שבילי רעות

  טלפון: 04-6187722
  פקס: 04-6187727

  דואל: hoffita@menashe.co.il
  ניצני רעות

  טלפון: 04-6177334
  פקס: 04-6271158

  דוא"ל: liora@menashe.co.il  


  רעות

  טלפון: 04-6177661  

  פקס: 04-6177664

  דוא"ל: galito@menashe.co.il


  מייסר

  טלפון: 04-6664029
  פקס: 04-6282232
  דוא"ל: miser.school@gmail.com


  גוונים

  טלפון:  04-6177340   

  פקס: 04-6177347 

  דוא"ל: gvanim-s@barak.net.il

   


  קשתות

  טלפון: 04-6177635
  פקס: 04-6177235
  דוא"ל: Tovah@menashe.co.il  פסגת אמיר (יסודי)
  טלפון: 04-6255340
  דוא"ל: szgalit@gmail.com


  פסגת אמיר (תיכון)
  טלפון: 04-6257540
  דוא"ל: t9shahak@gmail.com  נטעים

  טלפון: 04-6177696
  פקס: 04-6177235
  דוא"ל: mamadmoaz@gmail.com