המועצה האזורית מנשה נערכת בכל עת לשעת חירום. במסגרת זו אנו מבצעים תרגילים, רוכשים ציוד מתאים, כותבים ומרעננים נהלים ומקיימים סדנאות רבות בקרב עובדי המועצה ובעלי תפקידים בשעת חירום בישובים.
  ראש המועצה אילן שדה רואה חשיבות רבה להערכות זו, על אף שכולנו מייחלים ששעת חירום כזו לא תגיע.
  האחראי על תחום המל"ח הוא קב"ט המועצה מנחם גרינברג. בנוסף לכך מסייע לו בהתנדבות סגן ניצב (בדימוס) לוי סואן.

  אתר האינטרנט של המועצה יהפוך בשעת חירום לאתר מידע בו יפורטו הוראות לתושבים ומידע מפורט על ההתרחשויות.

  טלפונים בשעת חירום:
  04-6177304 , 04-6177301 , 04-6177300
  פקס: 04-6177659
  מייל:
   hagay@menashe.co.il

  הנחיות למצב חירום:

  הנחיות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים
  הנחיות בעברית
  הנחיות באנגלית
  הנחיות בערבית
  הנחיות ברוסית

  הנחיות למקרה של רעידת אדמה:
  בעברית
  ערבית
  ברוסית

  הנחיות למקרה של מזג אויר סוער:
  הנחיות בעברית

  סרטוני הנחיה: