צפו בבני הנוער של מייסר יוצרים עם אמנים - 3 קליפים
  מחלקת ילדים ונוער – חינוך חברתי קהילתי, אמונה על כל פעילויות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי לילדים ונוער מכיתות א' עד י"ב . המחלקה מעניקה שירותים מקיפים לנוער ברחבי המועצה בימי חול ובחופשות, ולמערכות הרלוונטיות המקיפות אותו כגון : הורים, צוות חינוכי ועדות נוער ועוד.....

  חזון המחלקה :

  מתוך הראייה שגיל הנעורים הוא שלב משמעותי וחשוב בהתפתחות האישית, ומתוך תפיסת הנוער כלב הפועם של הקהילה, המחלקה תפעל לחינוך הילדים והנוער למעורבות ומנהיגות במעגלי השייכות השונים: מועדון הנוער, הקהילה, תנועת הנוער, בית הספר, המועצה והחברה הישראלית בכלל.
  כל זאת תוך התייחסות למגזרים היהודי והערבי וחיזוק זהותם הייחודית לגיבוש חברה רב תרבותית משותפת. החינוך יהיה ברוח ערכי הדמוקרטיה, השוויון ודו-קיום במטרה ליצור חברה מוסרית, השואפת למלוא מימוש הפוטנציאל האישי ובניית הזהות האישית של הפרטים בה.

  המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

  טיפוח מנהיגות נוער שתהיה מעורבת בחיי הקהילה.
  קיום מסגרות לנוער בסיכון והפיכתו לחלק אינטגרלי מהקהילה במסגרת פרויקט מועצתי
  גיוס תנועות הנוער לפעילות ביישובים.
  קיום השתלמויות והעשרה למדריכי הנוער בישובי
  קיום מסגרות הדרכה לכל שכבות הגיל בצורה סדירה ומקצועית.