מחלקת התרבות של המועצה ("תרבות מנשה") מקיימת פעילות ענפה ומגוונת באתרים שונים ברחבי המועצה. הפעילות מותאמת לכל קבוצות הגיל והאוכלוסייה על שלל גווניה, תוך שאיפה להעצמה וחיזוק המרקם הקהילתי הרב-תרבותי במנשה, ומתוך הכרה בתרבות כערך מרכזי לגיבוש החברה, לעיצובה ולהעצמתה.
    במהלך השנים האחרונות, עם צמיחת מספר התושבים במועצה, צומחת גם פעילותה של מחלקת התרבות במנשה. המחלקה הכפילה ואף שילשה את מספר הפעילויות אותן היא מקיימת לאורך השנה. הפעילות מתקיימת במתקני התרבות השונים ברחבי המועצה, וב"היכל התרבות מנשה" אשר ממוקם בקיבוץ גן שמואל. הגדלת כמות הפעילות נעשית בעזרת מתן רוח גבית של הנהלת המועצה ובגידול תקציב המועצה המופנה לטובת פעילויות התרבות.
    על פעילותה זוכה מחלקת התרבות של המועצה בפרס שרת התרבות והספורט בשלוש השנים האחרונות ברציפות, והשנה גם בפרס "העובד המצטיין" של המועצה האזורית מנשה.