לחצו לרישום תלמיד/ה לכיתה ז' תש"פ

  להרשמה לכיתות ז מועצה האזורית מנשה הינה מועצה רב תרבותית המאכלסת אוכלוסיות מגוונות. במועצה נמצאים זה ליד זה קיבוצים, מושבים חילוניים, מושבים דתיים, מושבים מעורבים, כפרים ערביים ויישובים קהילתיים. באחריות מחלקת החינוך לספק לכל תושבי המועצה שירותי חינוך מיטביים המתאימים לאופי האוכלוסייה וצרכיה הייחודיים.

  באחריות מחלקת החינוך קיום שוטף של מערכות חינוכיות איכותיות וערכיות מגיל לידה ועד גיל 18 ועיצוב מדיניות חינוכית אזורית עם חזון משותף של תושבי המועצה האזורית מנשה.


  המועצה מעניקה שרותי חינוך לתושבי המועצה בתחומים הבאים:

  רישום לבתי הספר ולגנים. 
  מרכז תמיכה יישובי – מתי"א – לבעלי צרכים מיוחדים.

  שותפות בפרויקט מצוינות 2000.

  הסעות לבתי הספר המאושרים למועצה על ידי משרד החינוך.

  חוגים.

  ספרייה אזורית.

  שרות פסיכולוגי חינוכי.

  האולפן למחול.

  מערכות החינוך במועצה האזורית מנשה כוללות:

  50 גני טרום חובה וחובה הנמצאים ביישובים.

  4 בתי ספר ממלכתיים - שלושה בקריית החינוך ואחד בקציר.

  1 בית ספר ממלכתי דתי צומח – בקריית החינוך.

  1 בית ספר ממלכתי ערבי - במייסר.

  2 בתי ספר ממלכתיים על יסודיים.

  3 בתי ספר לחינוך מיוחד


  יחידת הגיל הרך:

  היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם רכזות הגיל הרך ביישובים, הגננות, פיקוח משרד החינוך ויחידת הגיל הרך בתנועה הקיבוצית.

  רכזת היחידה הינה חיותה שחם – שלם.


  קב"ס וחינוך מיוחד:
  במועצה פועלים שני קב"סים:
  מאג'ד יונס וסיגלית לנקרי גבע האחראית גם על החינוך המיוחד.
  במועצה פועלים שלושה בתי ספר לחינוך מיוחד וכן 16 כיתות מקדמות המשולבות בבתי הספר הממלכתיים. כמו כן מטפלת המחלקה בכ 200 תלמידי מועצה הלומדים במוסדות חינוך מיוחד מחוץ למועצה על פי הצרכים היחודיים של כל ילד וילדה.


  שרות פסיכולוגי ומרכז טיפולי שחר מנשה


  במועצה פועלים 11 בתי ספר:

  בית ספר ממלכתי ערבי – מייסר – אום אל קוטף בכפר מייסר.

  בית ספר יסודי "ניצני רעות" - בקריית החינוך של המועצה.
  בית ספר יסודי "שבילי רעות" - בקריית החינוך של המועצה.
  בית ספר "רעות"- בקריית החינוך של המועצה.

  בית ספר יסודי קהילתי "קציר" בישוב קציר.
  בית ספר לחינוך מיוחד "קשתות" בקריית החינוך.
  בית ספר על יסודי ממלכתי "גוונים" בקריית החינוך.

  בית ספר לחינוך מיוחד - פסגת אמיר יסודי בקציר.

  בית ספר לחינוך מיוחד - פסגת אמיר תיכון בקציר.
  בית ספר על יסודי ממלכתי מבואות עירון ליד קריית החינוך.

  בית ספר יסודי "נטעים" - בקריית החינוך.