על המחלקה:

  מועצה אזורית מנשה הינה מועצה רב תרבותית המאגדת אוכלוסיות מגוונות. במועצה נמצאים זה לצד זה קיבוצים, מושבים חילוניים, מושבים דתיים, מושבים מעורבים, כפרים ערביים וישובים קהילתיים.
  מחלקת החינוך אמונה על עיצוב מדיניות חינוכית אזורית לכל תושבי המועצה האזורית מנשה ופועלת כמרחב של שותפות המכבד את היחד והלחוד. אנו פועלים לשמירה וקידום המרקם המאחד את גווני הקהילות והחברות במועצה, תוך דגש על שיפור מתמיד המוביל למצויינות ומצויינות. מחלקת החינוך מעודדת חדשנות, יזמות ויצירתיות כחלק מאקטיבזם חברתי. הערכים המובילים את מחלקת החינוך הינם: כבוד האדם, שותפות ודיאלוג, חדשנות ומצויינות.
  מחלקת החינוך דואגת לספק לכל תושבי המועצה שירותי חינוך מיטביים המתאימים לאופי האוכלוסייה וצרכיה הייחודיים וקיום שוטף של מערכות חינוכיות איכותיות וערכיות מגיל לידה ועד גיל 18.  מערכות החינוך במועצה האזורית מנשה כוללות:
  מעונות יום לגילאי לידה-שלוש
  49 גנים לגילאי שלוש-שש
  6 בתי ספר יסודיים
  4 בתי ספר על-יסודיים
  2 בתי ספר לחינוך מיוחד
  חווה חקלאית "חממה אקולוגית עין שמר"

  יחידת הקב"סים במועצה רואה את החשיבות לקיום חוק חינוך ככתבו וכלשונו על פי חוזר מנכ"ל. במועצה פועלים 3 קב"סים. אנו מלווים ומטפלים בנושאי ביקור סדיר מול כלל המעורבים: צוות חינוכי, תלמידים ומשפחה. אנו מאמינים בעבודה עם השותפים המתקיימת במרחב של קשר משמעותי ודיאלוג משתף.

  היחידה לטיפול בפרט וחינוך מיוחד אמונה על איתור, התאמות וליווי ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך שלנו. אנו מאמינים שתהליכים מוקדמים הכוללים איתור מוקדם והיכרות קרובה יאפשרו מתן מענים מותאמים ומיטביים לילד ולסביבתו. דגש ניתן לאיתור ילדים עם צרכים מיוחדים בשלבים מוקדמים ולליווי ילדי החינוך המיוחד משלב האיתור ועד ההשמה המיטבית עבור כל תלמיד.
  בשנת הלימודים תש"פ החלה רפורמת החינוך המיוחד אשר חרטה על דיגלה את השילוב במסגרות החינוך הרגיל. צוות היחידה פועל במרץ בוועדות איפיון וזכאות כחלק מתהליך שינוי ארצי.  יחידת הגיל יחידת הגיל הרך מרכזת ומובילה את המערך החינוכי בישובים לגילאי לידה-6, ליווי הנעשה בשותפות מלאה עם מנהלות הגיל הרך הישוביות.
  במועצה פועלים מעונות יום פרטיים וציבוריים לגילאי לידה-3 ו-49 גני ילדים בפיקוח משרד החינוך לגילאי 3-6.
  בשנת תש"פ הוקמה יחידה התפתחותית אשר נותנת מעטפת לאיתור וליווי לילדים והוריהם בגילאי לידה-3. לדף הגיל הרך - לחצו כאן