הודעה לציבור

                                 לתשומת לבכם !

  פעילות הוועדה בזמן סגר 

  הוועדה תעבוד במסגרת מצומצמת:

  לא תהיה קבלת קהל במועצה. במידת הצורך הוועדה תשאיר חומר לקחת או לקבל מחוץ לדלת הוועדה.


  מענה טלפוני יהיה ב04-6177307 מיכל או אחר מ-08:00-16:00

  לפנייה במייל:

  מיכל ויטה 
  פארס 
  מהנדסת הוועדה לאה 
  פיקוח טל שגן

  *עקב המצב יתכנו שינויים


  טבלת חלוקת יישובים לבודקי היתרים

  טבלת חלוקת יישובים למפקחים

   ______________________________________________________

  ב- 3/4/16 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה –הרפורמה ,

  בקשה למידע ובקשות להיתר בניה יוגשו בדרך מקוונת

  באמצעות מערכת רישוי זמין .

  לשאלות ומידע ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-6293367 

  או מייל: bnia@iplan.gov.il .

  ניתן להתעדכן בשער המידע לרישוי ולבניה במערכת רישוי זמין.

  ______________________________________________________

  הנחיות מרחביות : 

   הנחיות מרחביות  שאושרו בישיבה מס' 191 מיום 29.9.16      

   

  עדכון הנחיות מרחביות לעניין איסור קמינים המופעלים בעץ בתחום יישובי מוא"ז מנשה -שאושרו בישיבתה מס' 229 מיום 7.5.2020- לחץ כאן 

  ______________________________________________________

  הרפורמה בבנייה-תיקון 101 לחוק עבודות הפטורות מהיתר מ-1/8/14

  לשער המידע לרישוי ולבנייה במשרד הפנים לחץ כאן 
  לדיווח על עבודה פטורה מהיתר לחץ כאן 
  _______________________________________________________

  הנחיות מרחביות לעבודה פטורה מהיתר

  _______________________________________________________

  מדיניות לאכיפה מקומית מנשה -אלונה

   _______________________________________________________

  דוחות שר האוצר :

  דוח שר הוצא חציון ראשון 2020

  דוח שר האוצר לשנת 2019 

  דוח שר האוצר חצי שנתי 2019- 28.7.19

  דוח שר האוצר לשנת 2018 - 21.2.19

  דוח שר האוצר לשנת 2018

  דוח שנתי לשר האוצר על פעילות הועדה-שנת 2016

  _______________________________________________________
  קישורים שימושיים במשרד האוצר:
  איתור תכניות ועררים
  פרסום פרוטוקולים וסדרי יום  
  אוגדן הנחיות מינהל התכנון
  ________________________________________________________
  הנחיות להגשת תב"ע (תכנית בניין עיר)
  נוהל מבא"ת לעריכת תכנית
  נוהל תנאי סף
   ______________________________________________________
  הישיבות הקרובות:
  ישיבות מליאת הוועדה
  • 07.11.2019

  • 12.12.2019

  • 09.01.2020

  • 06.02.2020

  • 12.03.2020

  • 02.04.2020

  • 07.05.2020

  • 04.06.2020

  • 02.07.2020

  • 06.08.2020

  • 03.09.2020

  • 22.10.2020

  • 19.11.2020

  • 17.12.2020

  רשות רישוי (וועדת 2)


  אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו  אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הועדה.