מחלקת הנדסה אחראית לתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים שיוזמת המועצה במתחם המועצה וביישוביה. הפרויקטים כוללים מבני ציבור – מוסדות חינוך, מועדוני נוער, מבני ספורט וכן פיתוח כבישים ותשתיות.
    המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מנהלי המחלקות השונות במועצה וכן עם וועדי היישובים לקידום ופיתוח לטובת התושבים.

     

    תכנית מתאר כוללנית למועצה - מפגש שיתוף ציבור. יום ראשון, 8/3/20 באולם יהלום - מלוא. לפרטים לחצו כאן