מחלקת הנדסה אחראית לתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים שיוזמת המועצה במתחם המועצה וביישוביה. הפרויקטים כוללים מבני ציבור – מוסדות חינוך, מועדוני נוער, מבני ספורט וכן פיתוח כבישים ותשתיות.
    המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מנהלי המחלקות השונות במועצה וכן עם וועדי היישובים לקידום ופיתוח לטובת התושבים.