הודעה לתושבים בעניין פנייה בנושא תקלות במערכת הביוב
צפו בסקר הטבע והנוף במועצה אזורית מנשה ובמערב הר אמיר (מרחב חריש), שנעשה ע"י מכון דש"א בחברה להגנת הטבע.
פתיחת פעוטון בגן השומרון
חופשה מאורגנת של עובדי המועצה, בחג הפסח הקרוב - 2014 - מידע לתושבים
יופי עקור - תערוכה בגלרית השלום בגבעת חביבה
דף מידע להורים בנושא השפעת
טבלת קווי התחבורה המגיעים ליישובי המועצה
מודעה לציבור לביצוע פיזור פיתיונות לחיסון שועלים ותנים בשטחים פתוחים של מספר יישובים של מ.א. מנשה
"רגבים מוציאה את הבז מהספר האדום"
לוח הסעות (שאטלים) מעודכן
דבר ראש המועצה
תירות

created by consist